www.Daja.AL eshte magazina, nje arkive e shoqeris Shqiptare me histori dhe legjenda. Ne perpunojme lajme & video te hapura drejtperdrejt nga industria, pa interes fitimprures.

Qellimi eshte per reflektim kombetar Shqiptar.!

“Nje Fe, Nje Komb, Nje Gjuhe” Daja.AL 2010 Official