Flash
Status

Status

Status

“Ata ndryshojnë gjithçka për të mos ndryshuar asgjë”.

Skenarët apokaliptikë që po përjetojmë në këtë periudhë historike shohin një përballje përfundimtare “… midis dritës dhe errësirës”.Fatkeqësisht, shumica e popullsisë, e indoktrinuar nga propaganda e imponuar nga ...
Read more 0