Kjo është ora ideale kur duhet të bëni seks

Çifti mesatar amerikan ka seks për 69 minuta në javë, sipas hulumtimeve të reja. Kjo është e drejtë, 69 minuta në javë.

Një sondazh i 2.000 të rriturve amerikanë në marrëdhënie shqyrtoi rolin që luan seksi në marrëdhëniet moderne dhe gjeti disa të dhëna mjaft intriguese.

Për shembull, çifti mesatar ka marrëdhënie seksuale nëntë herë në muaj, për 69 minuta në javë. Kjo është 108 herë në vit, për 60 orë, ose, një e gjysmë javë pune.

Pasi tre të katërtat thonë se luftojnë për të pasur seks të rregullt për shkak të rutinës së zënë, pavarësisht nga shumica (60 përqind) e të anketuarve duke thënë se ata dëshironin që ata të kishin më shumë seks.

Në të vërtetë, të shtunën në mbrëmje është ora e Amerikës – koha kur çiftet kanë më shumë gjasa të planifikojnë ditët e seksit paraprakisht – pasi 30 përqind e shënoi atë si koha më e popullarizuar. Kur të shtunën? 10:00 ishte koha më popullore .

Planifikimi i seksit para kohe mund të ndihmojë gjithashtu që njerëzit të përgatiten për një natë të seksit pak më shumë tërësisht, ose duke pasur kohë për t’u përgatitur mendërisht, apo edhe duke bërë pak pazar.